Tel: 690-998-102, 690-998-101
Email: biuro@offarchitekci.com.pl

Budynek Socjalny w Chudowie 2020r.

Budynek Socjalny w Chudowie 2020r.

Budynek Socjalny w Chudowie 2020r.

Budynek Socjalny w Chudowie 2020r.

Budynek Socjalny w Chudowie 2020r.

Budynek Socjalny w Chudowie 2020r.

Budynek Socjalny w Chudowie 2020r.

Budynek Socjalny w Chudowie 2020r.

Dane:

LOKALIZACJA: Chudów

INWESTOR: Gmina Gierałtowice

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 373,71m²

POWIERZCHNIA PUM: 249,87 m²

DATA PROJEKTU: 2020r.

DATA REALIZACJI: -

Opis:

Projekt zakłada gruntowną przebudowę budynku pełniącego niegdyś funkcję przedszkola na funkcję mieszkalną zawierającą mieszkania socjalne oraz mieszkania chronione. Na parterze budynku zlokalizowano dwa mieszkania chronione przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na piętrze i poddaszu natomiast położonych jest 5 mieszkań socjalnych. Budynek wymagał dostosowania do obecnych przepisów budowlanych jak również docieplenia i remontu. Elewacje utrzymane zostały w szarej kolorystyce, wprowadzono nowe okna a część z istniejących okien powiększono tworząc porte-fenetre. Wewnątrz budynku wprowadzono nowe podziały ścian, wyodrębniono łazienki w każdym lokalu mieszkalnym oraz przebudowano schody wewnętrzne. Wprowadzone zostaną również ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci m.in. elementów kontrastujących i dotykowych. Cały obiekt będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej sprawności, niewidomych i starszych.