Tel: 690-998-102, 690-998-101
Email: biuro@offarchitekci.com.pl

Dane:

LOKALIZACJA: Dąbie

INWESTOR: Gmina Psary

DATA PROJEKTU: 2017r. 

DATA REALIZACJI: 2019r. 

Opis:

Projekt placu zabaw podzielonego na kilka stref, jednocześnie tworzącego całość pod względem estetycznym. Wejście główne na teren placu zabaw zaakcentowane zostało żelbetową „bramą” od której prowadzi główna alejka piesza idąca w głąb placu. Pierwsza strefa placu zabaw to zielony labirynt przeznaczony dla dzieci. Drugą strefę stanowi właściwy plac zabaw podzielony na dwie części w zależności od wieku użytkowników – strefa dla dzieci najmłodszych po stronie prawej oraz strefa dla dzieci starszych po stronie lewej alejki. Na zakończeniu głównego ciągu pieszego zaprojektowano strefę rekreacyjną / wypoczynku z ławkami. Plac zabaw dla dzieci otoczony jest wokół łukiem przeznaczonym dla strefy ćwiczeń na którym znajdują się urządzenia siłowni zakończone na jednym końcu boiskiem do streetball'a a na drugim strefą street-workout'u. Dodatkowo na terenie placu znalazły się altana, stół do ping-ponga oraz budynek toalet.