Tel: 690-998-102, 690-998-101
Email: biuro@offarchitekci.com.pl

Park Bogucki

Park Bogucki

Park Bogucki

Park Bogucki

Park Bogucki

Park Bogucki

Park Bogucki

Park Bogucki

Park Bogucki

Park Bogucki

Dane:

LOKALIZACJA: Katowice- Bogucice

INWESTOR: Miasto Katowice, GW- Meritum Projekt

DATA PROJEKTU: 2013r

DATA REALIZACJI: 2019r

Opis:

Projekt obejmował wydzielenie stref w parku – strefa sportowo-rekreacyjna, strefa kulturalno-edukacyjna oraz strefa kulturalna, wymianę nawierzchni istniejących ścieżek wraz z zaprojektowaniem nowych ciągów pieszych, projekt rozbiórki istniejącej muszli koncertowej i zaprojektowanie miejsca pod scenę mobilną, rozbudowę istniejącego placu zabaw z doprojektowaniem siłowni zewnętrznej, zaprojektowanie tzw. suchej rzeki ze zbiornikiem na wody opadowe oraz siedzisk terenowych w strefie parku sąsiadującej z Muzeum Śląskim. W projekcie wprowadzono elementy „wizualne” w postaci czerwonych, kontrastowych, drewnianych konstrukcji wydzielających małe strefy wypoczynku wyposażone w ławki. W projekcie ponadto znalazł się wybieg dla psów wyposażony w zaprojektowane urządzenia do treningu.