Tel: 690-998-102, 690-998-101
Email: biuro@offarchitekci.com.pl

Projekt zagospodarowania terenu jest integralną częścią projektu budowlanego, może jednak stanowić osobny dokument np. dla potrzeb projektów zagospodarowania terenów zielonych, placów zabaw itd. Projekt zagospodarowana terenu sporządzamy w oparciu o mapę do celów projektowych.

Projekt zagospodarowana terenu zawiera: